W sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok

Nr uchwały: 
35/16
Data uchwały: 
20/10/2016
Kadencja: 
2015-2019