Radni Osiedla

MASACZ
BOŻENA MARIA
PRZEWODNICZĄCA
ŻACZKOWSKI
DARIUSZ JULIAN
WICEPRZEWODNICZĄCY
KAROLCZUK
JOANNA
SKARBNIK
ŚNIEG
JADWIGA ELŻBIETA
SEKRETARZ
MARCZAK
JAN
CZŁONEK ZARZĄDU
PRZYMUSIŃSKI
TOMASZ MAKSYMILIAN
RADNY
STRZAŁKOWSKI
STANISŁAW
RADNY
MATKOWSKI
WACŁAW
RADNY
WOJEWODA
DARIUSZ
RADNY
JAFRA
DOMINIK ROCH
RADNY
MAKSAJDA
HALINA ZOFIA
RADNA
KACZÓR - OLECH
IZABELA
RADNA
TRYBUSZKIEWICZ
WIESŁAWA
RADNA
LACHOWSKA
MARIA ELŻBIETA
RADNA
STOCZKOWSKA
IWONA MARIA
RADNA