Radni Osiedla

DUKLANOWSKI
MAREK ZBIGNIEW
PRZEWODNICZĄCY
PRZYMUSIŃSKI
TOMASZ MAKSYMILIAN
WICEPRZEWODNICZĄCY
KAROLCZUK
JOANNA
SKARBNIK
ŚNIEG
JADWIGA ELŻBIETA
SEKRETARZ
BERDZIK
EUGENIUSZ
CZŁONEK ZARZĄDU
BUCHOLC
BOGUSZ KAZIMIERZ
RADNY
BOROWSKI
TOMASZ
RADNY
CZERWONKA
MATEUSZ
RADNY
MARCZAK
JAN
RADNY
LACHOWSKA
MARIA ELŻBIETA
RADNA
STRZAŁKOWSKA
DANUTA WANDA
RADNA
SZYMCZAK
MONIKA
RADNA
PUSTUŁKA
CAMILLA ANNA
RADNA
MAKSAJDA
HALINA ZOFIA
RADNA
TRYBUSZKIEWICZ
WIESŁAWA
RADNA