W sprawie korekty planu rzeczowo-finansowego na 2017 rok

Nr uchwały: 
36/16
Data uchwały: 
01/12/2016
Kadencja: 
2015-2019