Uchwały

Nr uchwały Data uchwały Tytułsortuj malejąco Data dodania
W sprawie spotkań integracyjnych dla mieszkańców 22/11/2019 21/19 27/02/2020
W sprawie przyjęcia - Planu rzeczowo - finansowego na rok 2020r 30/12/2019 23/19 27/02/2020
17/19 04/11/2019 W sprawie działań integracyjnych dla mieszkańców 27/02/2020
16/19 04/11/2019 W sprawie działań integracyjnych organizowanych na osiedlu 27/02/2020
20/19 22/11/2019 W sprawie wydania opinii na wydzierżawienie działki 6/20 obręb 2089 przy ul Twardowskiego 27/02/2020
15/19 04/11/2019 W sprawie wydania opinii w sprawie dzierżawy terenu pod garaż blaszany 27/02/2020
19/19 22/11/2019 W sprawie wydania opinii w sprawie dzierżawy terenu pod garaż blaszany 27/02/2020
06/19 17/06/2019 W sprawie działalności integracyjnej dla mieszkańców 05/11/2019
30/20 27/02/2020 W sprawie działań integracyjnych dla mieszkańców 27/02/2020
01/19 14/05/2019 W sprawie działań integracyjnych dla mieszkańców 05/11/2019