Uchwała w sprawie przyjęcia Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego za rok 2021.