Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Osiedla Świerczewo za I półrocze 2022.