Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Świerczewo za rok 2019