Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Świerczewo za okres 2.06 do 31.12.2015 r.