Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Świerczewo za okres 1.01 do 1.06.2015 r.