Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Świerczewo za okres 01.01.2017 do 31.12.2017 r.