Sprawozdanie z działalności Rady Osiedla Świerczewo za 2014 rok