Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych

W dniu 16 grudnia 2022 roku,  Rada Osiedla Świerczewo z Gminą Miasto Szczecin zorganizowała Spotkanie Wigilijne dla osób samotnych, mieszkańców naszego Osiedla. Z kilkudniowym wyprzedzeniem zawitała tu atmosfera świętowania Bożego Narodzenia. Były życzenia świąteczne, było dzielenie się opłatkiem, kolędowanie. Na stołach były tradycyjne, wigilijne potrawy. W spotkaniu uczestniczyło 70 osób.