Protokół z posiedzenia zdalnego Rady Osiedla "Świerczewo" z dnia 04.01.2022 r.