Protokół z posiedzenia zdalnego Rady Osiedla "Świerczewo" z dnia 01.02.2022 r.