Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Świerczewo” z dnia 28.10.2019 r.