Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Świerczewo” z dnia 26.08.2019 r.