Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Świerczewo” z dnia 23.09.2019 r.