Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Świerczewo” z dnia 22.11.2019 r.