Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Świerczewo” z dnia 22.05.2019 r.