Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Świerczewo” z dnia 20.01.2020 r.