Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Świerczewo” z dnia 17.06.2019 r.