Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Świerczewo” Z dnia 14.05.2019 r.