Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Świerczewo” z dnia 08.07.2019 r.