Protokół z posiedzenia Rady Osiedla „Świerczewo” z dnia 04.11.2019 r.