Protokół z posiedzenia Rady Osiedla "Świerczewo" z dnia 30.08.2022 r.