Protokół z posiedzenia Rady Osiedla "Świerczewo" z dnia 30.07.2021 r.