Protokół z posiedzenia Rady Osiedla "Świerczewo" z dnia 26.04.2022 r.