Protokół z posiedzenia Rady Osiedla "Świerczewo" z dnia 22.03.2023 r.