Protokół z posiedzenia Rady Osiedla "Świerczewo" z dnia 20.12.2022 r.