Protokół z posiedzenia Rady Osiedla "Świerczewo" z dnia 20.01.2023 r.