Protokół z posiedzenia Rady Osiedla "Świerczewo" z dnia 15.11.2022 r.