Protokół z posiedzenia Rady Osiedla "Świerczewo" z dnia 14.06.2022 r.