Protokół z posiedzenia Rady Osiedla "Świerczewo" z dnia 12.07.2022 r.