Protokół z posiedzenia Rady Osiedla "Świerczewo" z dnia 05.08.2021 r.