Protokół z posiedzenia Rady Osiedla "Świerczewo" z dnia 03.10.2022 r.