Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Osiedla Świerczewo za rok 2023.