Zebranie Rady Osiedla

W dniu 16 I 2024 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Rady Osiedla Świerczewo odbędzie się zebranie Rady

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2023 r. /uchwała/
 
2.  Zatwierdzenie planu rzeczowo finansowego na rok 2024. /uchwała/.
 
3.  Wydanie opinii w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej (działka nr 48 obręb 2089). /uchwała/
 
4. Wydanie opinii w sprawie rewitalizacji Targowiska Kalinka /uchwała/.
 
5.  Wolne  wnioski sprawy.

 

Zapraszamy zainteresowanych mieszkańców.