Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Osiedla Świerczewo za I półrocze 2023 r.