Protokół z posiedzenia Rady Osiedla "Świerczewo" z dnia 18.04.2023 r.