KONIEC KARNAWAŁU --- Tłusty czwartek w Radzie Osiedla Świerczewo 4.02.2016 r.

W miłej atmosferze- przy pączkach i kawie  w naszej siedzibie spotkali się członkowie Rady Osiedla z mieszkańcami oraz z przybyłymi na to spotkanie przedstawicielami stowarzyszeń, z którymi Rada od lat współpracuje: Stowarzyszenie Przyjaciół Wilna, Ziemi Wileńskiej, Nowogródzkiej i Polesia /Świteż/

             Stowarzyszenie Kresy Wschodnie-Dziedzictwo i Pamięć

            Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział Szczecin

  Na spotkaniu Prezesi w/w Stowarzyszeń; 

Świtezi p. Albert Miłaszewski, Towarzystwa Miłośników Lwowa p. Stefania Myślicka,  Stow. Kresy Wschodnie p.Jerzy Mużyło, zaprezentowali program  na najbliższy okres, zachęcając zebranych do wzięcia udziału w obchodach przez nich organizowanych. Część uroczystości organizowana będzie wspólnie z Radą Osiedla w naszej siedzibie.

Wszyscy zebrani na uroczystości członkowie Rady zadeklarowali pomoc w organizowaniu  uroczystości .

Tym i wielu innym tematom przysłuchiwali się również radni miejscy, którzy przybyli na tę uroczystość  p. Janusz Jagielski i p. Rafał Niburski .Radni deklarowali pomoc i udział w uroczystościach.

Wszystkim bardzo dziękujemy za przybycie do naszej siedziby, za eksponaty, które nam podarowali .

KRESY to ogromny spadek po polsko-litewsko-ukraińsko-białoruskim współżyciu dziejowym, po wielkiej „multikulturowej” wspólnocie.

Zofia Kossak-Szczucka napisała:

Kresy. Bogate, stare piękne słowo. Jest w nim obszar i przestrzenność,

bezkres równin falujących, oddalenie od świata i wicher stepowy.

Dla każdego z tamtej strony zawiera w sobie treść ojczystej ziemi ,jej barwę,

 kształty i woń. Na całym świecie kresy czy kolonie, kraj szeroki,

rozległy-daleki czy bliski-stanowiący wolne pole dla ekspansji,

jest dla państwa największym bogactwem i skarbem.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na nasze spotkanie i zapraszamy na nasze uroczystości, o których będziemy informować na naszej stronie internetowej.

                   DO ZOBACZENIA

                                                                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca ROŚ Bożena Masacz